Rondvaart zonder reserveren (instap naast Raadhuis)